ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

นบค.3 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

 

 

การบรรยายพิเศษของเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3

 

 

คุณอานนท์ ศิริแสงทักษิณ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3

 

คุณนนทิกร กาญจนะ ,คุณไขศรี เนื่องสิกขาเพียร และคุณไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3

คุณสุชาดา  รังสินันท์ และคุณอาวุธ วรรณวงศ์ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้แก่นักศึกษาหลักสูตร นบค.รุ่นที่ 3