ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพงานพิธีปิด และพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ความรอบรู้ AEC เพื่อผู้บริหาร
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกาายน พ.ศ. 2558

 

 

 


นบค.5

ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5
เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ จ.อุดรธานี และ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 9-12 มีนาคม 2558

 

นบค.5

ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5
เดินทางไปศึกษาดูงาน National Single Window ณ สำนักงานศุลกากรท่าเรือเเหลมฉบัง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

 

นบค.5

ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5
เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมและศึกษาดูงาน ณ จ.นครนายก