ภาพงานพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ความรอบรู้ AEC เพื่อผู้บริหาร
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ภาพงานพิธีปิด และพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ความรอบรู้ AEC เพื่อผู้บริหาร
ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกาายน พ.ศ. 2558