ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สนง.ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

<<  ภาพที่ 1/15  >>

ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง นำคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการคลัง (นบค.) รุ่นที่ 5 เดินทางไปร่วมศึกษาดูงาน National Single Window ณ สำนักงานศุลการกรท่าเรือเเหลมฉบัง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารสำนักงานส่วนต่างๆ ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้

กลับหน้าก่อนนั้น