คำคมจาก John F. Kennedy และ Sir Winston Churchill
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

คำคมจาก John F. Kennedy และ Sir Winston Churchill

เช้าวันนี้ ผมได้มีโอกาสอ่านบทความเก่าๆ ที่เก็บไว้ และเผอิญเห็นไฟล์ที่เก็บคำคมของบุคคลสำคัญของโลกที่ผมชื่นชม จึงใคร่ขอนำอมตะวาจาของอดีตผู้นำโลกที่โด่งดัง 2 ท่าน มาให้อ่านกันเล่นๆ อาจจะทำให้ท่านได้ข้อคิดและมุมมองใหม่ๆ ในการทำงานและการดำเนินชีวิตภายใต้สังคมที่วุ่นวายอย่างในปัจจุบัน

คนอาจจะตาย ประเทศชาติอาจจะรุ่งเรืองและตกต่ำ แต่แนวความคิดจะคงอยู่ตลอดไป

A man may die, nations may rise and fall, but an idea lives on.
John F. Kennedy

และดังนั้น เพื่อนร่วมชาติอเมริกัน อย่าถามว่าประเทศจะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามว่าท่านจะให้อะไรแก่ประเทศบ้าง

And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country.
John F. Kennedy 

สำหรับเวลาและโลกที่ไม่หยุดนิ่ง ความเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของชีวิต และสำหรับผู้ที่มองแต่เหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบัน แน่นอนที่สุดท่านจะมองไม่เห็นอนาคต

For time and the world do not stand still. Change is the law of life. And those who look only to the past or the present are certain to miss the future.
John F. Kennedy

ผมมองเห็นอนาคตของอเมริกัน อนาคตของการสร้างความเท่าเทียมระหว่างความแข็งแกร่งทางทหารกับจริยธรรม ระหว่างความร่ำรวยกับปัญญา ระหว่างอำนาจและการบรรลุเป้าหมายของประเทศ

I look forward to a great future for America - a future in which our country will match its military strength with our moral restraint, its wealth with our wisdom, its power with our purpose.
John F. Kennedy

ภาวะผู้นำและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

Leadership and learning are indispensable to each other.
John F. Kennedy

เมื่อท่านพูดว่าท่านจะจบด้วยการเป็นที่สอง นั้นคือสิ่งที่จะเกิดกับท่านในชีวิต

Once you say you're going to settle for second, that's what happens to you in life.
John F. Kennedy 

สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นสิ่งที่ง่ายและเราสามารถพูดแทนมันโดยคำเพียงคำเดียว: อิสรภาพ ความยุติธรรม เกียรติยศ หน้าที่ ความเมตตา ความหวัง

All the great things are simple, and many can be expressed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.
Winston Churchill

ทัศนคติเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างใหญ่หลวง

Attitude is a little thing that makes a big difference.
Winston Churchill

การวิพากษ์วิจารณ์อาจเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ แต่เป็นสิ่งที่จำเป็น มันทำหน้าที่เหมือนความเจ็บปวดในร่างกายของเรา เพื่อให้เราสนใจในความผิดปรกติที่เกิดขึ้น

Criticism may not be agreeable, but it is necessary. It fulfills the same function as pain in the human body. It calls attention to an unhealthy state of things.
Winston Churchill 

เราทุกคนย่อมมีวันของเรา และวันของบางคนอาจจะยาวกว่าวันของคนอื่น

Everyone has his day and some days last longer than others.
Winston Churchill

                                                                        ดร.ก้อ